Triển khai công tác thống kê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch (VHTT-DL) vừa phối hợp với văn phòng Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức hội thảo triển khai công tác thống kê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTT-DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, trong những năm qua, công tác thống kê của Bộ đã triển khai nhiều nhiệm vụ, đảm bảo việc thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích các số liệu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Bộ trên các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch.

 
Chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ

 

Thông tin từ Bộ VHTT-DL cho thấy báo cáo của Bộ đã phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động điện ảnh, chiếu bóng; nghệ thuật biểu diễn; thư viện; bảo tồn, bảo tàng, di tích được xếp hạng; các hoạt động thể dục thể thao…Riêng về lĩnh vực du lịch, Bộ thực hiện báo cáo tổng hợp, phân tích tình hình khách quốc tế đến Việt Nam theo từng tháng, quý, năm. Đồng thời có báo cáo số lượt khách nội địa, thu nhập du lịch ước tính các năm, một số chỉ tiêu về cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành. Hiện tại, Bộ VHTT-DL đang bắt đầu triển khai Đề án xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch…

Các Sở VHTT-DL cũng thực hiện nghiêm túc việc thống kê, báo cáo theo quy định. Nhưng trên thực tế, còn một số chỉ tiêu khó thống kê một cách chính xác hầu hết các đơn vị chỉ ước tính như là số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật, chiếu bóng, chỉ tiêu về bạo lực gia đình, ngược đãi người già, trẻ em…Quá trình thực hiện thống kê ở địa phương cũng còn nhiều khó khăn, công tác thẩm định số liệu thống kê chưa được triển khai cũng là một bất cập. Một số địa phương còn chưa quan tâm đến công tác thống kê nên số liệu thu thập chưa có chất lượng.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho biết: UNESCO đã ban hành khung thống kê văn hóa từ năm 2009 sau quá trình tham vấn nhiều học giả, chuyên gia trong lĩnh vực thống kê toàn cầu. Việc ban hành Khung thống kê này góp phần hoàn thiện việc đo lường tác động kinh tế, xã hội của văn hóa các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khung mới này cung cấp nền tảng khái niệm, phương pháp luận cho phép hình thành, phổ biến số liệu thống văn hóa mang tính so sánh quốc tế…

Tags:  sua tu lanh tai quan 1